Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Banská Bystrica.
Autor: Ing. Radovan Lichý
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Banská Bystrica.
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je charakteristika regionálneho cestovného ruchu z pohľadu Európskej únie a na základe tejto charakteristiky analýza problémov a potenciálu jeho rozvoja v Banskobystrickom regióne. Na dosiahnutie a splnenie daného cieľa sme využili štúdium dostupnej odbornej literatúry, publikácii , monografií ako aj internetové zdroje. Práca má dve časti. V prvej sme charakterizovali cestovný ruch, regionálny cestovný ruch a pohľad Európskej únie na cestovný ruch. Zároveň sme popísali ciele Európskej únie v cestovnom ruchu a regióny cestovného ruchu v rámci Slovenska. V druhej časti sme sa zamerali konkrétne na Banskobystrický región. Analyzovali sme a následne zhodnotili súčasný stav regionálneho cestovného ruchu v tomto regióne. Zamerali sme sa na všetky druhy cestovného ruchu, ktoré sa v danej oblasti prevádzajú a pre ktoré sú v regióne vhodné podmienky. Pomocou SWOT analýzy sme popísali súčasný stav cestovného ruchu v regióne a následne s jej využitím sme navrhli optimálne riešenia na zvýšenie potenciálu regionálneho cestovného ruchu v danej oblasti.
Kľúčové slová:regionálny cestovný ruch, Európska únia, Banskobystrický región, potenciál, cestovný ruch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene