Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie Územného plánu obce Topoľčianky z pohľadu jej začlenenia do regiónu.
Autor: Ing. Patrik Dostál
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie Územného plánu obce Topoľčianky z pohľadu jej začlenenia do regiónu.
Abstrakt:DOSTÁL, Patrik: Zhodnotenie Územného plánu obce Topoľčianky z pohľadu jej začlenenia do regiónu. Bakalárska práca; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra verejnej správy (FEŠRR); vedúci bakalárskej práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.; Nitra, 2016; 49 s. Predkladaná bakalárska práca pojednáva o zhodnotení územného plánu v konktértnej obci Topoľčianky. Je rozdelená na viacero častí, z čoho v prvej mapujeme teoretické východiská autorov zaoberajúcich sa problematikou územného plánovania, kde vysvetľujeme akú má územný plán funkciu a cieľ, aké prináša so sebou výhody a nevýhody či už na poli regiónu, obce alebo zóny. Taktiež sa v tejto kapitole nachádzajú informácie o tom, kto je za územný plán zodpovedný a kto ho schvaľuje. V krátkosti sme tu zobrazili úroveň územného plánovania v rámci Európy. Ďalšie kapitoly sú sústredené na ciele, metodiku a materiál, ktoré boli použité pre vypracovanie bakalárskej práce. Výsledky práce sú smerované na konkrétnu obec Topoľčianky, kde sú zosumarizované údaje o demografii, geografii, či ekonomickej, sociálnej, kultúrnej infraštruktúre. V neposlednom rade sa tu čitateľ dozvie o vzdelanostnej či historickej úrovni obce a o enviromentálnom stave sledovaného územia. V tejto kapitole sa nachádzajú informácie o silných, slabých stránkach územia obce a tiež o príležitostiach či hrozbách, ktoré sú zhrnuté do SWOT analýzy a jej zhodnotení. Podstatnými údajmi sa stali tie, v ktorých uvádzame územný plán Topoľčianok vypracovaný a schválený v roku 2015. Celkovými výsledkami sme dospeli k sumáru pozitívnych a negatívnych vplyvov územného plánu na sledovanú obec a jej blízke územie. K posledných a najpodstatnejším zhodnoteniam patria zhodnotenie vplyvov územnoplánovacej dokumentácie a návrh na riešenia skvalitnenia územného plánu Topoľčianok, čím sme v podstate naplnili stanovené ciele bakalárskej práce.
Kľúčové slová:Územný plán, Obec Topoľčianky, Región, Územie, Územné plánovanie, Infraštruktúra, SWOT analýza, Zhodnotenia, Návrhy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene