Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej - Nitry.
Autor: Ing. Michaela Čavojská
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Martin Prčík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej - Nitry.
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej Nitry. Cieľom práce je čo najefektívnejšie predložiť získané informácie a podklady o obnoviteľných prírodných zdrojoch v danom regióne. Uviesť ich charakteristiku, momentálne využívanie a potenciál využívania s ohľadom na pozitívny priebeh ochrany životného prostredia a pozitívny rast regiónu. Bakalárska práca je členená na dve hlavné časti: prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a dosiahnuté výsledky. V prvej hlavnej kapitole sa zameriavame na všeobecnú charakteristiku prírodných obnoviteľných zdrojov. V druhej kapitole sa zameriavanie na potenciál a využitie jednotlivých prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej Nitry a vypracujeme SWOT analýzu. Skúmame efektívne využitie troch najčastejších zdrojov v danom regióne: geotermálnych zdrojov, vodných zdrojov a odpadového hospodárstva. V závere spomenieme pozitíva a negatíva využívania daných zdrojov a vypracujeme odporúčania pre prax.
Kľúčové slová:SWOT analýza, región Horná Nitra, Obnoviteľné a prírodné zdroje, Analýza využitia zdrojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene