Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Potenciál samosprávy obce Jelenec pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia v spravovanom území.
Autor: Ing. Lucia Bartovičová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potenciál samosprávy obce Jelenec pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia v spravovanom území.
Abstrakt:Predmetom záverečnej práce je preskúmať potenciál samosprávy obce Jelenec pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia. Hlavným cieľom práce je hodnotenie životného prostredia v obci Jelenec. Využívanie prírodného, rekreačného a turistického potenciálu v obci. Prvá časť práce je venovaná územnej samospráve a starostlivosti o životné prostredie, predpisom životného prostredia. Druhá časť práce predstavuje charakteristiku obce Jelenec, turistický potenciál obce. Efektívne fungovanie prospeje nielen obci, jej obyvateľom, ale aj turistom, ktorí prídu navštíviť toto miesto. Obec má výborné podmienky pre rybolov, turistiku, či už pešiu turistiku alebo cykloturistiku s možnosťou ubytovania v chatovej oblasti. V závere vlastnej práce je vytvorená SWOT analýza, z ktorej sme zistili, že obec má veľmi dobrý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. Touto prácou by som chcela prispieť k propagácii tejto obci, aby si aj ostatní uvedomili potenciál samosprávy obce Jelenec.
Kľúčové slová:životné prostredie, potenciál samosprávy, Jelenec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene