Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spoločné programy obcí zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (Pilotné územie povodia Ondavka)
Autor: Ing. Jaroslava Rišková
Pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spoločné programy obcí zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (Pilotné územie povodia Ondavka)
Abstrakt:Bakalárska práca zameraná na problém ochrany životného prostredia vo vybranej oblasti povodia Ondavky, vo východnej časti Slovenska v okrese Humenné. Analyzuje sa problematika zásobovania pitnou vodou a kanalizácia, ktoré vo veľkej miere znehodnocujú stav životného prostredia a v práci sme sa zamerali na túto problematiku. V teoretickej časti je charakterizované životné prostredie a jeho zložky, úlohy územnej samosprávy, ochrana ŽP v podmienkach Slovenska a Európskej únie, odvádzanie odpadových vôd a zásobovanie obcí pitnou vodou. Ďalej nasleduje zhodnotenie súčasného stavu a východiská pre zameranie práce. V nasledujúcej kapitole sú stanovené ciele práce, metodika i materiál. V materiáli sú opísané programy EÚ zamerané na riešenie problému ŽP i operačné programy kvality ŽP. Vlastná práca je zameraná na podrobné opísanie záujmového územia, využitie prírodných zdrojov a podrobné opísanie stavu ŽP. Nie je obídená ani analýza stavu ŽP v podobe SWOT analýzy, jej vyhodnotenie a navrhnutie riešenia v danej problematike. V závere je zhodnotený potenciál obcí na ochranu životného prostredia, spoluprácu obcí a celkový postup práce a naplnenie cieľov.
Kľúčové slová:obec, spoločné programy, životné prostredie, kanalizácia, vodovod, obyvateľstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene