Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozširovanie zastavaného územia obce Dolné Obdokovce z pohľadu ochrany životného prostredia.
Autor: Ing. Michaela Gyepesová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Martin Prčík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozširovanie zastavaného územia obce Dolné Obdokovce z pohľadu ochrany životného prostredia.
Abstrakt:Práca pojednáva o rozširovaní zastavaného územia obce Dolné Obdokovce s cieľom zhodnotiť jeho súčasný stav a posúdiť potrebu jeho rozšírenia. Na začiatku práce je podrobne opísaná obec z hľadiska jeho historického vývoja, pôdneho a demografického potenciálu a úrovne využitia intravilánu a extravilánu. Na základe zistených skutočností bol urobený dotazníkový prieskum o názoroch a potrebách obyvateľov ohľadom stavebných pozemkov a ochrany životného prostredia, ktorého vyhodnotenie prinieslo dôležité zistenia aj o nedostatkoch v obci. Následne je v práci prostredníctvom SWOT analýzy zhodnotený súčasný stav a názory a potreby vyplývajúce z dotazníkového prieskumu, výsledkom ktorého bola analýza pozitív a negatív. V závere práce boli navrhnuté riešenia problematík vyplývajúcich z analýz, ktoré by zlepšili situáciu obce z hľadiska rozširovania jej územia aj ochrany životného prostredia.
Kľúčové slová:životné prostredie, intravilán, rozširovanie, Dolné Obdokovce, ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene