Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spolupráca samosprávy mesta Trnava s podnikateľmi a možnosti rozvoja spolupráce z pohľadu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Autor: Ing. Petra Horváthová
Pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca samosprávy mesta Trnava s podnikateľmi a možnosti rozvoja spolupráce z pohľadu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Abstrakt:Základným cieľom práce je analýza dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava z hľadiska využívania potenciálu spolupráce samosprávy s podnikateľskou sférou. Jednotlivými parciálnymi cieľmi boli charakteristika mesta Trnava, jej história spolu s vývinom samosprávy po roku 1990. Ďalšími parciálnymi cieľmi bolo zhodnotenie ekonomického a podnikateľského prostredia, charakteristika najväčších a najvýznamnejších podnikateľov skúmaného územia a hodnotenie jednotlivých prioritných oblastí dokumentu. K dôležitým cieľom sme zaradili aj realizáciu a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na hodnotenie spolupráce samosprávy so samotnými podnikateľmi a zistenie potrieb podnikateľskej sféry. Prostredníctvom parciálnych cieľov sme dospeli k hlavným problémom spolupráce verejného a súkromného sektora ako slabá komunikácia, vysoké dane a poplatky, korupcia, vysoké ceny pozemkov a priestorov pre podnikateľov. Partnerská spolupráca napomáha k efektívnejšiemu rozvoju obce, komplexnejšiemu využívaniu odborných kapacít a posilňovaniu inovačných procesov.
Kľúčové slová:samospráva, program, podnikateľ, spolupráca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene