Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo a jeho význam pri ochrane Malých Kozmáloviec pred záplavami prívalovými dažďami
Autor: Ing. Hana Uhnáková
Pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekologické poľnohospodárstvo a jeho význam pri ochrane Malých Kozmáloviec pred záplavami prívalovými dažďami
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o význame ekologického poľnohospodárstva v podmienkach obce Malé Kozmálovce a zároveň hodnotí potenciál využiť ekologický spôsob obhospodarovania pôdy ako prostriedok na elimináciu rizika vzniku povodní z prívalových dažďov a na ochranu životného prostredia. Na základe súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a mapových podkladov je identifikované územie, ktoré predstavuje potenciálne povodňové ohrozenie obce v prípade výskytu intenzívnych prívalových dažďov. Toto územie patrí medzi zraniteľné oblasti a oblasti ohrozené vodnou eróziou, čo spolu s inými faktormi vytvára predpoklady vhodné pre aplikáciu princípov ekologického poľnohospodárstva, čím by bolo možné zvýšiť účinnosť protipovodňových opatrení v obci a zároveň prispieť k ochrane ekosystémov i povrchových vôd.
Kľúčové slová:ekologické poľnohospodárstvo, nitrátová smernica, protipovodňové opatrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene