Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia archeologických nálezov v okrese Nitra pre rozvoj cestovného ruchu.
Autor: Ing. Martin Polák
Pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia archeologických nálezov v okrese Nitra pre rozvoj cestovného ruchu.
Abstrakt:V predkladanej diplomovej práci zhodnocujeme možnosti využitia archeologických nálezov v okrese Nitra pre rozvoj cestovného ruchu. Skúmané územie sme rozdelili na dve časti, mesto Nitra a obce okresu Nitra, z dôvodu koncentrácie archeologických lokalít. Na základe SWOT analýzy sme zhodnotili silné a slabé stránky možností využitia lokalít v cestovnom ruchu. V práci sme popísali lokality, ktoré sa využívajú v cestovnom ruchu a tiež lokality, ktoré nie sú využívané. Tieto lokality boli zdokumentované v rámci terénneho výskumu. V rámci hlavného cieľa sme si zvolili ďalšie štyri parciálne ciele a to: vyhodnotenie využívania archeologických nálezov, navrhnutie spôsobu ich využitia, vypracovanie SWOT analýzy a zhodnotenie súčastného stavu cestovného ruchu v skúmanom území. V práci tiež popisujeme návrhy pre využitie lokalít a možnosti ich napojenia na ďalšie podniky cestovného ruchu. Veľký dôraz kladieme na vypracovanie komplexného sprievodcu vypracovaného na báze archeologických lokalít, ktorý obsiahne všetky potrebné informácie o lokalitách, ich polohe, dostupnosti a možnosťami navštíviť ďalšie zaujímavosti v okrese Nitra. Realizovaním návrhov využijeme potenciál archeologických nálezov a lokalít v cestovnom ruchu, čím docielime zvýšenie atraktívnosti skúmaného územia.
Kľúčové slová:cestovný ruch, okres Nitra, potenciál, archeológia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene