Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozvoj obce Jelenec s podporou programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Autor: Ing. Lucia Bartovičová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvoj obce Jelenec s podporou programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Abstrakt:Práca sa zaoberá rozvojom obce Jelenec s podporou programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prvá časť práce je venovaná Európskej únii, jej cieľom, zakladateľom, hodnotám a symbolom. Zameriame sa na Európsky fond regionálneho rozvoja a jeho financovanie a taktiež aj na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, jeho význam a cieľ a modelový obsah vidieka. Hlavné ciele rozvoja územia, územný plán a udržateľný rozvoj územia. Druhá časť práce obsahuje projekty obce Jelenec dotované z fondov EÚ a v závere práce je návrh na zlepšenie v obci a čo by v obci malo využitie. Obec vyvíja množstvo aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka. Obecné zastupiteľstvo si vo volebných programoch stanovuje ciele, ktoré dokáže naplniť, preto je obec v jej rozvoji taká úspešná. Každoročne obec predkladá niekoľko projektov, z ktorých by mohla získať finančnú pomoc pre svoje plány. Ale nie každý podaný projekt je aj úspešný, avšak ich množstvo každým rokom rastie a s ním i úspešnosť ich schválenia. Touto prácou by som chcela prispieť k propagácii tejto obci, aby si aj ostatní uvedomili potenciál obce Jelenec.
Kľúčové slová:rozvoj obce, Európsky fond regionálneho rozvoja, projekty, obec Jelenec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene