Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv rozsahu chránených a zraniteľných oblastí na využívanie rozvojového potenciálu regiónu Banská Bystrica.
Autor: Ing. Radovan Lichý
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. et prof. Ing. Milan Demo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv rozsahu chránených a zraniteľných oblastí na využívanie rozvojového potenciálu regiónu Banská Bystrica.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo na základe analýzy súčasného rozsahu chránených a zraniteľných oblastí v regióne Banská Bystrica vypracovať zhodnotenie využívania rozvojového potenciálu spomínaného regiónu. Na dosiahnutie vytýčeného cieľa sme využili štúdium dostupnej literatúry a internetových zdrojov a spracovanie analýzy základných charakteristík prostredia. Zhodnotili sme súčasný stav chránených a zraniteľných oblastí a urobili sme SWOT analýzu súčasného stavu využívania potenciálu regiónu. Na základe výsledkov analýzy sme vypracovali rozvojový program rozvojového potenciálu regiónu. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej časti sme sa zaoberali súčasným stavom riešenej problematiky. Vymedzili sme pojem región a charakterizovali chránené a zraniteľné územia. Zároveň sme popísali jednotlivé kategórie chránených území a zhodnotili súčasný stav. V druhej časti sme už konkrétne popísali jednotlivé chránené oblasti regiónu Banská Bystrica, vymedzili ich rozsah a zároveň popísali súčasné využívanie skúmaných oblastí. V závere sme spracovali rozvojový program rozvojového potenciálu regiónu Banská Bystrica.
Kľúčové slová:zraniteľné oblasti, región, Banská Bystrica, rozvojový potenciál , chránené oblasti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene