Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

     
     
Publikace          
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Typ
Závěrečná práce
DokdyPodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Babčanová
Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Barbora Babčanová
Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jaroslav Bažík, PhD.
Ohrozenosť pôd účinkami veternej erózie vo Vojvodine
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Bellerová
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktória Boldišová
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Nina Čentéšová
Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nina Čentéšová
Veterná erózia pôdy
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Bc. Dávid Dežerický
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
Hodnotenie kvality abiotických zložiek ŽP určeného okresu
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika pôdy ako zložky životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Sylvia Gažiová
Využitie geotermálnej energie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Mária Grossová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Anežka Habarová
Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Katarína Hájniková
Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martina Horková
Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Veronika Horniaková
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Emília Kacianová
MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Emília Kacianová
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eva Komjáthyová
Vplyv skládkovaných odpadov na ŽP
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Kováčová
Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Krušinová
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Krušinová
Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Kukučka
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Jana Mániková
Eliminácia antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie v CHKO Cerová vrchovina
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Stav kvality ovzdušia v okrese Prievidza
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Katarína Obertová
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Sabína Osová
Program agreonvironmentálneho poľnohospodárstva v SR
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Pappová
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Pappová
Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miroslava Partelová
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Mária Pavková Ďurišková
Eliminácia vplyvov starých environmentálnych záťaží
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v konkrétnom katastrálnom území
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Iveta Ragančoková
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Rimavská Sobota
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Skočík
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Júlia Stančevová
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Júlia Stančevová
MÚSES pre územie Malanta
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Šestáková
Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Sabína Ševčíková
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Erika Šterbáková
Zmapovanie rozptýlenej zelene ako podkladu pre vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability v konkrétnom území
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
červenec 2013
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Tomáš Urban, PhD.
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Viktor Varga, PhD.
Určenie intenzity veternej erózie využitím matematického modelovania
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Boris Vojtík
Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Vrábľová
Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Martina Vrábľová
Stav kvality povrchových vôd v okrese Námestovo
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Anton Zachar
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anton Zachar
Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisP
Disertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována