Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Babčanová
Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Babčanová
Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Bažík, PhD.
Ohrozenosť pôd účinkami veternej erózie vo Vojvodine
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Bellerová
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktória Boldišová
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nina Čentéšová
Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nina Čentéšová
Veterná erózia pôdy
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dávid Dežerický
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
Hodnotenie kvality abiotických zložiek ŽP určeného okresu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika pôdy ako zložky životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sylvia Gažiová
Využitie geotermálnej energie
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Grossová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anežka Habarová
Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Hájniková
Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Horková
Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Horniaková
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Emília Kacianová
MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Emília Kacianová
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Komjáthyová
Vplyv skládkovaných odpadov na ŽP
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Kováčová
Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Krušinová
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Krušinová
Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Kukučka
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jana Mániková
Eliminácia antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie v CHKO Cerová vrchovina
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Stav kvality ovzdušia v okrese Prievidza
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Mesárošová
Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Obertová
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Sabína Osová
Program agreonvironmentálneho poľnohospodárstva v SR
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Pappová
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Pappová
Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslava Partelová
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Mária Pavková Ďurišková
Eliminácia vplyvov starých environmentálnych záťaží
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v konkrétnom katastrálnom území
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v katastrálnom území Alekšince
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Ragančoková
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Rimavská Sobota
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Skočík
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Júlia Stančevová
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Júlia Stančevová
MÚSES pre územie Malanta
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Šestáková
Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Sabína Ševčíková
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Erika Šterbáková
Zmapovanie rozptýlenej zelene ako podkladu pre vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability v konkrétnom území
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
červenec 2013Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tomáš Urban, PhD.
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Viktor Varga, PhD.
Určenie intenzity veternej erózie využitím matematického modelovania
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Boris Vojtík
Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Vrábľová
Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Vrábľová
Stav kvality povrchových vôd v okrese Námestovo
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anton Zachar
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anton Zachar
Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována