Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
Autor: Ing. Mária Kováčová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
Abstrakt:Mesto je polyfunkčná jednota, jej hlavnou úlohou je vytvárať prostredie pre život a potreby jeho obyvateľov. Neodmysliteľnou jeho súčasťou je mestská zeleň. Mojím cieľom bolo vymedziť hlavné funkcie sídelnej zelene a ich vplyvu na prostredie okolo nás. Bolo potrebné zeleň rozdeliť do kategórií, potom sa dali stanoviť i jej funkcie. Riešeným územím bolo mesto Partizánske. Bol to vhodný príklad, keďže sa na jeho území nachádzajú takmer všetky kategórie zelene. Funkcie zelene v meste na seba plynulo nadväzovali a dopĺňali sa. Cieľom bolo aj stanovenie vyhovujúce množstva zelene na 1 obyvateľa na riešenom území. V práci som vyhodnotila aktuálny stav zložiek životného prostredia, ktoré sú najvýraznejšie ovplyvnené mestskou vegetáciou. Partizánske bolo založené s myšlienkou vytvorenia záhradného mesta. Prácou som chcela zistiť, či si mesto zachovalo črty tejto koncepcie, alebo hlavná myšlienka jeho tvorby mení pod tlakom rastúcich nátlakov obchodných centier a zvyšujúcemu sa počtu obyvateľov.
Kľúčové slová:sídlo, sídelná zeleň, životné prostredie, funkcie zelene, kategórie zelene

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene