Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
Autor: Ing. Anežka Habarová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej bolo vypočítanie erózneho odnosu a stanovenie erózneho ohrozenia v katastrálnom území Dulovce. V úvode práce sa zaoberám podrobnou charakteristikou a rozdelením erózie a zároveň sú spracované informácie o skúmanom území. Následne ďalším krokom boli vypočítané vstupné faktory pre univerzálnu rovnicu straty pôdy na základe ktorých, som vypočítala stratu pôdy a zistila rok, ktorý bol najviac ohrozený vodnou eróziou. Výsledkom práce je mapa zobrazujúca stupne eróznej ohrozenosti pôd, ktorá bola konfrontovaná s výskytom skutočnej erózii vo vybraných lokalitách. Na základe zatriedenia do jednotlivých tried SEOP bolo možné vyhodnotiť ich percentuálne zastúpenie na území. Vo výsledkoch a v závere práce sú vypočítané hodnoty straty pôdy porovnané súčasnou legislatívou a normou ustanovujúcimi limitné hodnoty odnosu pôdy s návrhom ekonomicky nenáročných opatrení aplikovateľných v praxi.
Kľúčové slová:degradácia, strata pôdy, erózia pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene