Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determine intensity of wind erosion for specific cadastral territory
Written by (author): Ing. Klaudia Molnárová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
Summary:Práca sa zaoberá hlavnou témou- veternou eróziou v katastri Šale. Nájdeme v nej krátke dejiny mesta- osídlenie územia, archívne nálezy, potvrdzujúce dejinné súvislosti. Ďalej sa tu opisuje súčasný stav katastra, jeho klimatické a hydrologické pomery. Ďalšia časť práce sa zaoberá riešením súčasného stavu danej problematiky. Za pomoci dostupnej literatúry je spracovaná problematika veternej erózie- príčiny jej vzniku, jej vplyv na pôdu a vegetáciu. Pôda je základným prostriedkom pre pestovanie rastlín a preto ju musíme chrániť. Ochrana pôdy pred veternou eróziou spočíva v dodržiavaní agrotechnických a technických opatrení. Veľmi dôležité sú aj biologické a organizačné opatrenia. Okrem ich technického uskutočnenia je tu uvedený ich prínos v ochrane pred veternou eróziou.
Key words:erózne faktory, veterná erózia, vegetácia, vegetačný kryt, pôda, štruktúra pôdy, úrodnosť pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited