Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
Autor: Ing. Klaudia Molnárová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
Abstrakt:Práca sa zaoberá hlavnou témou- veternou eróziou v katastri Šale. Nájdeme v nej krátke dejiny mesta- osídlenie územia, archívne nálezy, potvrdzujúce dejinné súvislosti. Ďalej sa tu opisuje súčasný stav katastra, jeho klimatické a hydrologické pomery. Ďalšia časť práce sa zaoberá riešením súčasného stavu danej problematiky. Za pomoci dostupnej literatúry je spracovaná problematika veternej erózie- príčiny jej vzniku, jej vplyv na pôdu a vegetáciu. Pôda je základným prostriedkom pre pestovanie rastlín a preto ju musíme chrániť. Ochrana pôdy pred veternou eróziou spočíva v dodržiavaní agrotechnických a technických opatrení. Veľmi dôležité sú aj biologické a organizačné opatrenia. Okrem ich technického uskutočnenia je tu uvedený ich prínos v ochrane pred veternou eróziou.
Kľúčové slová:erózne faktory, veterná erózia, vegetácia, vegetačný kryt, pôda, štruktúra pôdy, úrodnosť pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene