Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

               Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
Abstrakt:
Obsahom bakalárskej práce sú mokrade. Ich význam pre životné prostredie, ochrana a trvalo udržateľné využívanie. Pri mapovaní mokradí sme poukázali na správnu metodiku tejto činnosti. V konkrétnej časti práce sme sa sústredili na mokrade v okrese Galanta. Zmapovali sme národné a regionálne mokrade, ktoré boli začlenené do zoznamov v rámci inventarizácie mokradí v Slovenskej republike v rokoch 1990-2000. Zamerali sme sa na ich lokalizáciu v krajine, ich popis, využívanie a ochranu. Výsledky bakalárskej práce nám ukázali, že mokrade v okrese Galanta sú zaujímavé, zapadajú do koloritu prírodných pomerov. Ich využívanie v niektorých prípadoch je zamerané správnym smerom. V niektorých je starostlivosť a využívanie nedostatočné. Tieto výsledky sú stručne zhodnotené v tejto práci.
Kľúčové slová:mokrade, biotopy, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene