Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
Autor: Ing. Michal Skočík
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
Abstrakt:Veterná erózia na Slovensku je na niektorých územiach hlavným faktorom degradovania poľnohospodárskych pôd. Výsledkami veternej erózie môže byť väčšia prašnosť v ovzduší, škody na orných pôdach, znečistenie ovzdušia a celkové ohrozovanie životného prostredia. V bakalárska práca viac približuje túto problematiku a venuej sa jej. V jednotlivých kapitolách sa venujem veternej erózií a časť aj veternej erózií v danom katastralnom území Koliňany. Vlastnosti pôdy o ktoré sa človek čiastočne stará a pokúša sa čo najviac priblížiť k vlastnostiam ideálnej pôdy. Ďalej máme začatu kapitolu o degradácií, proces ktorý nám zhoršuje kvality pôd, a zhoršuje nám samotné vlastnosti pôdy. V nasledujúcej kapitole sú popísané erózie samotne,ichrozdelenie,ich nepriaznivé účinky voči životnému prostrediu, až sa ku koncu dostaneme k samotnej veternej erózií. Tú máme dopodrobna preštudovanú a definovanú. V bakalárskej práci sme sa venovali aj protieróznym opatreniam,aby sme predchádzali negatívnym učinkom erózie a zabranilidegradovaniu,čiže poškodzovaniu pôdy. Táto práca ma viesť aj k uvedomeniu si ľustva aká je pre nás dôležita pôda a jej funkcie. Pretože pôda je základom existencie ľudstva a všetkých ostatných organizmov
Kľúčové slová:degradácia, veterná erózia, protierózne opatrenia, pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene