Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mappings of the environmental burdens in the SR
Written by (author): Ing. Barbora Babčanová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
Summary:Bakalárska práca popisuje, rozdeľuje a mapuje environmentálne záťaže, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. V úvode popisuje súčasný stav environmentálnych záťaží na Slovensku, životné prostredie a jeho zložky. Ďalej práca rozoberá environmentálne záťaže a ich sanáciu a rekultiváciu. Cieľom práce je zmapovanie environmentálnych záťaži v celej Slovenskej republike. Rozoberajú sa všetky kraje SR z hľadiska zaťaženia prostredia a sú vymedzené jednotlivé zložky kontaminácie prostredia. V závere práce je uvedený počet doposiaľ zistených pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a sanovaných a rekultivovaných lokalít na Slovensku. Zároveň sú v záverečnej časti uvedené najviac zaťažené oblasti SR.
Key words:environmentálne záťaže, sanácia, životné prostredie, rekultivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited