Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
Autor: Ing. Barbora Babčanová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
Abstrakt:Bakalárska práca popisuje, rozdeľuje a mapuje environmentálne záťaže, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. V úvode popisuje súčasný stav environmentálnych záťaží na Slovensku, životné prostredie a jeho zložky. Ďalej práca rozoberá environmentálne záťaže a ich sanáciu a rekultiváciu. Cieľom práce je zmapovanie environmentálnych záťaži v celej Slovenskej republike. Rozoberajú sa všetky kraje SR z hľadiska zaťaženia prostredia a sú vymedzené jednotlivé zložky kontaminácie prostredia. V závere práce je uvedený počet doposiaľ zistených pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží a sanovaných a rekultivovaných lokalít na Slovensku. Zároveň sú v záverečnej časti uvedené najviac zaťažené oblasti SR.
Kľúčové slová:environmentálne záťaže, sanácia, životné prostredie, rekultivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene