Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:MÚSES pre územie Malanta
Autor: Ing. Júlia Stančevová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:MÚSES pre územie Malanta
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) pre modelové územie Malanta, situované východne od Nitry. Na tomto území dominuje veľkobloková orná pôda, možno ho charakterizovať ako málo heterogénne, zamerané na rastlinnú výrobu. Koeficient ekologickej stability s hodnotou 0,07 definuje krajinu ako výrazne nestabilizovanú. Cieľom práce bolo zabezpečenie prepojenia prírodných lokalít, ako aj zachovanie či zvyšovanie ekologickej stability územia prostredníctvom vypracovania MÚSES. Postup spracovania MÚSES možno rozdeliť do troch základných častí: analytická, syntézová a návrhová časť. Výsledkom práce je návrh MÚSES, ktorý môže byť podkladom napríklad pri projektoch realizovaných v rámci pozemkových úprav či územného plánovania.
Kľúčové slová:územný systém ekologickej stability, ekologická stabilita, krajinná štruktúra, krajina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene