Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Určenie intenzity veternej erózie využitím matematického modelovania
Autor: Ing. Viktor Varga, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Wind erosion intensity assessment using mathematical modeling
Abstrakt:Wind erosion detach soil surface by mechanical power of the wind (abrasion), transport soil particles (deflation), and deposit loose top soil in other place (accumulation). Wind erosion does not affect large soil loss as widespread water erosion but its effect in some parts of our land is evident. For erosion control measures it is necessary to determine so-called acceptable (tolerated, limit) value of soil intensity (erosion). While according to Act No. 220/2004 on Protection and Use of Agricultural Land in the Slovak Republic were acceptable soil loss determine to 40 t.ha-1.y-1, in from 1st April 2013 acceptable value 15 t.ha-1.y-1. We determine erosion intensity with equations WEQ, RWEQ and with direct measurements of wind erosion with soil particles catcher BSNE. Models have been applied to four model areas, cadastral area of Sekule, Močenok and Nitra river basin. Model RWEQ have been applied to area near SUA research station Dolná Malanta. Annual soil losses are dependent on input factors for each model. Maximal annual soil loss for c.a. Sekule have been determine 116,9 t.ha-1.y-1, c.a. Tvrdošovce have been determine 157,02 t.ha-1.y-1. An annual soil loss for Nitra river basin varies at northern, middle and southern part because of difference in land characteristics, soil and climate regions. Model RWEQ in area of Dolná Malanta predict maximal soil for months March and April from 1,519 to 2,107 kg.m-2.
Kľúčové slová:wind erosion, wind erosion intensity determination, dust sampler, WEQ, RWEQ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene