Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
Autor: Ing. Veronika Krušinová
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
Abstrakt:Cieľom práce je opísať súčasný stav ochrany a využívania pôdneho fondu v katastrálnom území obce Kopčany, priblížiť platnú legislatívu a jej aplikáciu na riešené územie. Zhodnotiť vplyv degradačných činiteľov na poľnohospodársku pôdu a navrhnúť možné riešenia problémov z nich vyplývajúcich. Ide najmä o pôdnu eróziu a zhutnenie pôdy. Katastrálne územie má výmeru 2180 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 69,6% (1517 ha). Poľnohospodárska pôda je podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek zaradená do skupiny kvality 1-9,ale na riešenom území sa nachádzajú pôdy len skupiny kvality 1-7. Chránené pôdy sú definované v Nariadení Vlády č. 58/2013. V lokalite obce Kopčany sa tiež nachádza Chránené vtáčie územie - Záhorské Pomoravie a Ochranné pásmo druhého stupňa podzemných vôd.
Klíčová slova:využívanie pôdy, erózia pôdy, zhutnenie pôdy, ochrana pôdy, legislatíva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně