Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
Autor: Ing. Veronika Krušinová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
Abstrakt:Cieľom práce je opísať súčasný stav ochrany a využívania pôdneho fondu v katastrálnom území obce Kopčany, priblížiť platnú legislatívu a jej aplikáciu na riešené územie. Zhodnotiť vplyv degradačných činiteľov na poľnohospodársku pôdu a navrhnúť možné riešenia problémov z nich vyplývajúcich. Ide najmä o pôdnu eróziu a zhutnenie pôdy. Katastrálne územie má výmeru 2180 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 69,6% (1517 ha). Poľnohospodárska pôda je podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek zaradená do skupiny kvality 1-9,ale na riešenom území sa nachádzajú pôdy len skupiny kvality 1-7. Chránené pôdy sú definované v Nariadení Vlády č. 58/2013. V lokalite obce Kopčany sa tiež nachádza Chránené vtáčie územie - Záhorské Pomoravie a Ochranné pásmo druhého stupňa podzemných vôd.
Kľúčové slová:využívanie pôdy, erózia pôdy, zhutnenie pôdy, ochrana pôdy, legislatíva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene