Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
Autor: Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
Abstrakt:Analýza prínosu environmentálnych manažérskych systémov je priamou súčasťou uplatňovania environmentálnej politiky v Slovenskej republike. Cieľom práce bolo rozpracovať problematiku zavádzania environmentálnych manažérskych systémov v poľnohospodárskom sektore. Osvedčil sa jednoduchý, ale zato často využívaný Demingov model. Zavádzanie sme zovšeobecnili na tieto jednotlivé časti: Analýza životného prostredia v podniku a hodnotenie stavu z hľadiska legislatívno- právnych aspektov v podniku Plánovanie Zavedenie a vykonávanie Preverovanie Certifikácia EMS Hodnotenie sa zameriava na riadiacu a organizačnú úroveň a stav právomocí v podniku, vrátane údajov o kvalifikačnom raste a vzdelávaní pracovníkov v danej oblasti. Na odporúčanie sme sa zamerali na hodnotenie vzťahu ekonomických ukazovateľov k životnému prostrediu, analyzovali používané preventívne a represívne ekonomické nástroje, ktoré sú buď zdrojom aktív, alebo pasív v podniku. Táto činnosť viedla k úspore zdrojov a potenciálnemu znižovanie nákladov, k úspešne fungujúcemu riadeniu environmentálnych rizík a ich predchádzaniu, ku garancii úplnej zhody s legislatívou životného prostredia, a teda k zníženiu rizika poplatkov spojených s nedodržaním legislatívy životného prostredia.
Kľúčové slová:životné prostredie, environment, politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene