Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
Autor: Bc. Boris Vojtík
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
Ing. Elena Aydin, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
Abstrakt:Práca sa zaoberá možným vplyvom prevádzky jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia v jej okolí. Definuje základné pojmy a popisuje súčasnú legislatívu v oblasti jadrovej energetiky, popisuje súčasný stav životného prostredia na Slovensku, charakterizuje záujmové územie a jeho zložky. Podrobnejšie sa zameriava na vplyv jadrovej elektrárne na hydrosféru, ovzdušie a obyvateľstvo v jej okolí a spôsob ich monitorovania. Na záver sú zhrnuté a zhodnotené znalosti vyplývajúce z tejto práce.
Kľúčové slová:
životné prostredie, jadrová energetika, jadrová elektráreň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene