Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The water supply of the town Nitra
Written by (author): Ing. Matúš Krippel
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
Summary:Diplomová práca sa zaoberá zásobovaním mesta Nitra vodou. Jej cieľom je analyzovať vodné zdroje, z ktorých je mesto Nitra zásobované a upozorniť na možné problémy spojené so zásobovaním a ochranou vodných zdrojov. Práca sa skladá z troch samostatných celkov. Prvý z nich sa venuje vlastnostiam vody, zvodneného prostredia a zdrojom vody. Druhý charakterizuje prírodné pomery na územiach súvisiacich s veľkokapacitnými zdrojmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s dôrazom na klimatické, hydrologické, geologické a hydrogeologické pomery. Tretí celoksa zameriava na stav vodárenstva na Slovensku, zásobovanie vodou mesta Nitra vrátane lokálnych zdrojov v jeho okolí ako aj na nosné prvky Západoslovenskej vodárenskej sústavy --Ponitriansky skupinový vodovod, diaľkovod Jelka - Galanta -- Nitra a gabčíkovskú vodárenskú sústavu. Výsledkom práce je konštatovanie dostatočnosti vodných zdrojov na západnom Slovensku a upozornenie na problém excentrického rozmiestnenia zdrojov vody a miest jej spotreby ako aj na problém ochrany vodných zdrojov pred znečistením.
Key words:Podzemná voda, Hydrogeologická štruktúra, Vodný zdroj, Bilancia podzemnej vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited