Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
Autor: Ing. Matúš Krippel
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá zásobovaním mesta Nitra vodou. Jej cieľom je analyzovať vodné zdroje, z ktorých je mesto Nitra zásobované a upozorniť na možné problémy spojené so zásobovaním a ochranou vodných zdrojov. Práca sa skladá z troch samostatných celkov. Prvý z nich sa venuje vlastnostiam vody, zvodneného prostredia a zdrojom vody. Druhý charakterizuje prírodné pomery na územiach súvisiacich s veľkokapacitnými zdrojmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s dôrazom na klimatické, hydrologické, geologické a hydrogeologické pomery. Tretí celoksa zameriava na stav vodárenstva na Slovensku, zásobovanie vodou mesta Nitra vrátane lokálnych zdrojov v jeho okolí ako aj na nosné prvky Západoslovenskej vodárenskej sústavy --Ponitriansky skupinový vodovod, diaľkovod Jelka - Galanta -- Nitra a gabčíkovskú vodárenskú sústavu. Výsledkom práce je konštatovanie dostatočnosti vodných zdrojov na západnom Slovensku a upozornenie na problém excentrického rozmiestnenia zdrojov vody a miest jej spotreby ako aj na problém ochrany vodných zdrojov pred znečistením.
Kľúčové slová:Podzemná voda, Hydrogeologická štruktúra, Vodný zdroj, Bilancia podzemnej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene