Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty
     
Projekty     Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
Autor: Ing. Peter Kukučka
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
Abstrakt:V predkladanej diplomovej práci bolo cieľom vypracovanie zámeru podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež poskytnutie základných teoretických informácií z oblastí životného prostredia, vodného hospodárstva a problematiky posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zámer k pripravovanej investícii vodného diela Sereď -- Hlohovec bol obsahovo a štrukturálne vypracovaný podľa prílohy č. 9 vyššie uvedeného zákona spolu s terénnym prieskumom s cieľom vyhodnotenia posudzovaného úseku a vytvorenia mapových výstupov. Zo zistení nášho skúmania vyplýva, že najpodstatnejšími aspektami vzniknutými výstavbou vodného diela Sereď -- Hlohovec sú: narušenie nadregionálneho biokoridoru ekologickej stability, vplyv na hladinu podzemnej a povrchovej vody, výrub drevín, narušenie a likvidácia terajších ekosystémov a záber poľnohospodárskej pôdy a lesného fondu. Na druhej strane pozitívnymi vplyvmi sú: hydroenergetické využívanie toku, vytvorenie vodnej cesty, a zvýšenie protipovodňovej ochrany.
Kľúčové slová:
životné prostredie, zámer, posudzovanie vplyvov, vodné dielo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene