Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
Autor: Bc. Veronika Horniaková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením druhotnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území obce Starý Tekov, situovanej v oblasti západného Slovenska v okrese Levice. Práca sa zaoberá charakteristickými prvkami a zložkami v sledovanej krajine. Prvá časť bakalárskej práce sa venuje prehľadu riešenej problematiky ktorými sú prvky, zložky a štruktúra krajiny. V neposlednom rade je pozornosť zameraná na ekologickú stabilitu. Ďalšia kapitola vymedzuje cieľ práce, v ktorom sme si stanovili popísať a zhodnotiť druhotnú krajinnú štruktúru katastrálneho územia Starý Tekov. Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme si zadali čiastkové ciele ako definovanie základných pojmov, či vysvetlenie a vymedzenie riešeného územia a tiež určenie, hodnotenie prvkov druhotnej krajinnej štruktúry a hodnotenie územia po stránke ekologickej stability. V časti "Materiál a metódy skúmania", sme sa zamerali na vymedzenie konkrétneho katastrálneho územia Starý Tekov a jeho prírodné, geologické, hydrologické pomery. Jednou z najpodstatnejších kapitol sú "Výsledky práce", kde sme sa sústredili na výpočet koeficientu ekologickej stability, zastúpenie pôdneho fondu v k.ú. Starý Tekov, či taktiež na pozitívne a negatívne prvky v riešenom území.
Kľúčové slová:krajina, krajinná štruktúra, prvky druhotnej krajinnej štruktúry, koeficient ekologickej stabilty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene