Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Wind erosion of soil
Written by (author): Ing. Nina Čentéšová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Mária Renčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Veterná erózia pôdy
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá veternou eróziou pôdy, ktorá vzniká okamžite po odstránení prírodnej vegetácie, ktorá spevňuje pôdu a tlmí rýchlosť vetra. Vzniká pri premene lesných alebo aj iných plôch na ornú pôdu a v menšej miere aj pri premene na pasienky. Sceľovaním pozemkov a ničením prirodzených prekážok proti účinkom vetra sa rozsah škôd spôsobovaných veternou eróziou zväčšuje. V práci je poukázané práve na tieto problémy, pričom je poukázané hlavne na eróznu činnosť vetra, ktorá sa v značnej miere odlišuje od eróznej činnosti vody. V práci sú tiež popísané spôsoby určenia intenzity veternej erózie a prípustné limity odnosu veternej erózie a triedenie veternej erózie podľa intenzity a škodlivosti. Za cieľ sme si stanovili aj rozobratie ochrany pôdy pred veternou eróziou, pričom sme sa v práci opierali aj o štatistické údaje. Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov bolo potrebné teoretické vymedzenie problematiky a teda sme sa zamerali na faktory, ktoré ovplyvňujú veternú eróziu a na spôsoby určenia tejto erózie.
Key words:poľnohospodárstvo, veterná erózia, pôda, erózia pôdy, pozemok, vodná erózia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited