Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

     Projekty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Veterná erózia pôdy
Autor:
Ing. Nina Čentéšová
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Veterná erózia pôdy
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá veternou eróziou pôdy, ktorá vzniká okamžite po odstránení prírodnej vegetácie, ktorá spevňuje pôdu a tlmí rýchlosť vetra. Vzniká pri premene lesných alebo aj iných plôch na ornú pôdu a v menšej miere aj pri premene na pasienky. Sceľovaním pozemkov a ničením prirodzených prekážok proti účinkom vetra sa rozsah škôd spôsobovaných veternou eróziou zväčšuje. V práci je poukázané práve na tieto problémy, pričom je poukázané hlavne na eróznu činnosť vetra, ktorá sa v značnej miere odlišuje od eróznej činnosti vody. V práci sú tiež popísané spôsoby určenia intenzity veternej erózie a prípustné limity odnosu veternej erózie a triedenie veternej erózie podľa intenzity a škodlivosti. Za cieľ sme si stanovili aj rozobratie ochrany pôdy pred veternou eróziou, pričom sme sa v práci opierali aj o štatistické údaje. Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov bolo potrebné teoretické vymedzenie problematiky a teda sme sa zamerali na faktory, ktoré ovplyvňujú veternú eróziu a na spôsoby určenia tejto erózie.
Kľúčové slová:
poľnohospodárstvo, veterná erózia, pôda, erózia pôdy, pozemok, vodná erózia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene