Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characteristics of environmental burden - the dump waste of mud from nickel in Sered
Written by (author): Ing. Barbora Babčanová
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Štefan Matulík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
Summary:Diplomová práca charakterizuje starú environmentálnu záťaž skládku lúženca v Seredi. V úvode diplomovej práce sa popisuje súčasný stav riešenej problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku , charakterizujú sa zložky životného prostredia a prislúchajúca legislatíva environmentálnych záťaží. Ďalej diplomová práca rozoberá samotnú skládku lúženca v Seredi, jej lokalizáciu, pomery, históriu a súčasný stav. Cieľom práce je podrobná charakteristika environmentálnej záťaže v Seredi skládky lúženca. Vo výsledkoch práce sa rozoberajú znečisťujúce látky, ktoré poškodzujú životné prostredie v blízkom okolí, riešenia na danej skládke lúženca v minulosti aj v súčasnosti a návrh možných sanačných opatrení do budúcnosti. V závere diplomovej práce sú zhrnuté informácie, ktoré podotýkajú na súčasné riešenie tejto starej environmentálnej záťaže v Seredi.
Key words:životné prostredie, environmentálne záťaže, sanácia, rekultivácia, lúženec, Niklová huta, znečisťujúce látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited