Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
Autor: Ing. Barbora Babčanová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Štefan Matulík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
Abstrakt:Diplomová práca charakterizuje starú environmentálnu záťaž skládku lúženca v Seredi. V úvode diplomovej práce sa popisuje súčasný stav riešenej problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku , charakterizujú sa zložky životného prostredia a prislúchajúca legislatíva environmentálnych záťaží. Ďalej diplomová práca rozoberá samotnú skládku lúženca v Seredi, jej lokalizáciu, pomery, históriu a súčasný stav. Cieľom práce je podrobná charakteristika environmentálnej záťaže v Seredi skládky lúženca. Vo výsledkoch práce sa rozoberajú znečisťujúce látky, ktoré poškodzujú životné prostredie v blízkom okolí, riešenia na danej skládke lúženca v minulosti aj v súčasnosti a návrh možných sanačných opatrení do budúcnosti. V závere diplomovej práce sú zhrnuté informácie, ktoré podotýkajú na súčasné riešenie tejto starej environmentálnej záťaže v Seredi.
Kľúčové slová:životné prostredie, environmentálne záťaže, sanácia, rekultivácia, lúženec, Niklová huta, znečisťujúce látky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene