Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
Autor: Ing. Veronika Pappová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Štefan Matulík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je Program odpadového hospodárstva mesta Galanta. V prvej časti diplomovej práce sme uviedli najnovšie teoretické poznatky z oblasti zberu a zhodnocovania odpadov. V ďalšej časti sme previedli analýzu programu odpadového hospodárstva mesta. Uviedli sme dosiahnuté výsledky za obdobie rokov 2011-2015, poukázali sme na nedostatky a dali návrhy na zlepšenie konkrétnej činnosti v tejto oblasti. Naše návrhy môžu byť prínosom pri vypracovaní programu odpadového hospodárstva mesta na roky 2016-2020, ako aj na ochranu životného prostredia.
Kľúčové slová:program odpadového hospodárstva, odpadové hospodárstvo, triedenie odpadov, komunálne odpady, recyklácia, kompostovanie, biologicky rozložiteľný odpad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene