Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management of protected areas in area of village Dúbravica
Written by (author): Ing. Zuzana Šestáková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
Summary:V bakalárskej práci riešime manažment chránených území. Do bakalárskej práce je zahrnutý opis manažmentových kategórií a jednotlivých chránených území nachádzajúcich sa na riešenej lokalite, ktorou je kataster obce Dúbravica a časti katastrov okolitých obcí. V prvej časti bakalárskej práce sme priblížili súčasný stav a históriu problematiky manažmentu chránených území. Definovali sme pojem manažment vo všeobecnosti a manažment krajiny. Taktiež sme popísali jednotlivé manažmentové kategórie, ich manažmentové ciele a podmienky vyhlásenia. V druhej časti sme popísali cieľ našej bakalárskej práce. Tretia časť obsahuje popis záujmového územia, ktorým je kataster obce Dúbravica a časti katastrov okolitých obcí. Priblížili sme vznik jednotlivých obcí nachádzajúcich sa na území a prírodné pomery tejto lokality. Vo štvrtej časti popisujeme konkrétne chránené územia nachádzajúce sa na riešenej lokalite, ktorými sú Chránený areál Hrochoťská Bukovina, Prírodná rezervácia Ponická Dúbrava, Prírodná rezervácia Čačínska cerina, Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny, Strategická surovina Diatomit, Prírodná rezervácia Jelšovec. Výsledkom bakalárskej práce je priblíženie ich lokalizácie, významu, využitia a ozrejmenie chránených druhov na území a jeho predmet ochrany a popis ohrozenia územia.
Key words:manažment, chránené územia, Dúbravica, ochrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited