Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
Autor: Ing. Zuzana Šestáková
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
Abstrakt:V bakalárskej práci riešime manažment chránených území. Do bakalárskej práce je zahrnutý opis manažmentových kategórií a jednotlivých chránených území nachádzajúcich sa na riešenej lokalite, ktorou je kataster obce Dúbravica a časti katastrov okolitých obcí. V prvej časti bakalárskej práce sme priblížili súčasný stav a históriu problematiky manažmentu chránených území. Definovali sme pojem manažment vo všeobecnosti a manažment krajiny. Taktiež sme popísali jednotlivé manažmentové kategórie, ich manažmentové ciele a podmienky vyhlásenia. V druhej časti sme popísali cieľ našej bakalárskej práce. Tretia časť obsahuje popis záujmového územia, ktorým je kataster obce Dúbravica a časti katastrov okolitých obcí. Priblížili sme vznik jednotlivých obcí nachádzajúcich sa na území a prírodné pomery tejto lokality. Vo štvrtej časti popisujeme konkrétne chránené územia nachádzajúce sa na riešenej lokalite, ktorými sú Chránený areál Hrochoťská Bukovina, Prírodná rezervácia Ponická Dúbrava, Prírodná rezervácia Čačínska cerina, Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny, Strategická surovina Diatomit, Prírodná rezervácia Jelšovec. Výsledkom bakalárskej práce je priblíženie ich lokalizácie, významu, využitia a ozrejmenie chránených druhov na území a jeho predmet ochrany a popis ohrozenia územia.
Kľúčové slová:manažment, chránené územia, Dúbravica, ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene