Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identification number: 1421
University e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Professor DrSc. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI) - terminated

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:State solution of environmental burdens in the horna Nitra
Written by (author): Ing. Sabína Ševčíková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Opponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá mapovaním environmentálnych záťaží na území hornej Nitry. Popisuje jednotlivé environmentálne záťaže, ich vplyv na človeka a životné prostredie. V úvodnej časti sa zaoberáme zložkami životného prostredia, kde uvádzame niekoľko definícii vody, pôdy a horninového prostredia. Sústreďujeme sa na ich ochranu a znečistenie. V ďalšej časti definujeme čo je to environmentálna záťaž a rozdelili sme ju podľa registra environmentálnej záťaže na pravdepodobnú environmentálnu záťaž, environmentálnu záťaž sanovanú a rekultivovanú. V závere súčasného stavu rozoberáme sanáciu environmentálnych záťaží monitoringom pred, počas a po sanácií. Ďalej sme sa venovali legislatíve na Slovensku a v zahraničí. V metodike sme sa zaoberali charakteristikou územia, kde rozoberáme geomorfológiu a geológiu územia, hydrologické pomery, klimatické pomery a pedologické pomery.
Key words:environmentálne záťaže, životné prostredie, sanácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited