Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
Autor:
Ing. Sabína Ševčíková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá mapovaním environmentálnych záťaží na území hornej Nitry. Popisuje jednotlivé environmentálne záťaže, ich vplyv na človeka a životné prostredie. V úvodnej časti sa zaoberáme zložkami životného prostredia, kde uvádzame niekoľko definícii vody, pôdy a horninového prostredia. Sústreďujeme sa na ich ochranu a znečistenie. V ďalšej časti definujeme čo je to environmentálna záťaž a rozdelili sme ju podľa registra environmentálnej záťaže na pravdepodobnú environmentálnu záťaž, environmentálnu záťaž sanovanú a rekultivovanú. V závere súčasného stavu rozoberáme sanáciu environmentálnych záťaží monitoringom pred, počas a po sanácií. Ďalej sme sa venovali legislatíve na Slovensku a v zahraničí. V metodike sme sa zaoberali charakteristikou územia, kde rozoberáme geomorfológiu a geológiu územia, hydrologické pomery, klimatické pomery a pedologické pomery.
Kľúčové slová:
environmentálne záťaže, životné prostredie, sanácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene