Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnotenie kvality vody vo Váhu v lokalite Hlohovec
Autor: Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie kvality vody vo Váhu v lokalite Hlohovec
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je hodnotenie kvality povrchovej vody v rieke Váh, v lokalite Hlohovec. Bakalárska práca zahŕňa skúmanie pitnej, ako aj odpadovej vody. Nakoľko Hlohovec môžeme považovať za priemyselné mesto, kde na brehoch Váhu stojí niekoľko veľkopriemyselných tovární, práve čistenie a opätovné vrátenie vody z čistiarne odpadových vôd do povodia Váhu, je veľmi dôležité, ako aj kontrola stavu vôd a hodnotenie kvality vôd. V prvej časti je všeobecne zhodnotený stav jednotlivých zložiek životného prostredia. Zamerali sme sa na stav vody a na hodnotenie kvality vody, kedy sa sledujú tri základné vlastnosti vody, a to fyzikálne, chemické a biologické. V druhej časti sme zhodnotili celkový cieľ práce, v tretej časti sú charakterizované prírodné pomery. Posledná časť práce je zameraná na dosiahnuté výsledky, kedy sme zhodnotili stav kvality vody vo Váhu na úseku Váh -- Hlohovec a Váh -- Horné Zelenice. Práca obsahuje aj informácie o dostupnosti pitnej vody pre občanov, pretože Hlohovec nemá vlastné zdroje pitnej vody, a preto musí zásobovať obyvateľov vodou z Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., taktiež sme sledovali množstvo odpadovej vody za obdobie štyroch rokov, ktorá priteká do mestskej čistiarne odpadových vôd, a ktoré odtekajú po vyčistení z nej späť do vody vo Váhu. Výsledky bakalárskej práce nám poukazujú, že okres Hlohovec, patrí z hľadiska znečistenia vôd do skupiny so stredne až silne znečistenou vodou.
Kľúčové slová:životné prostredie, kvalita vody, Hlohovec, odpadová voda, pitná voda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene