Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

          Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
Autor:
Ing. Veronika Krušinová
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:
Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je na riešenom území učiť súčasné ohrozenie veternou eróziou, priblížiť platnú legislatívu zastrešujúcu eróziu pôdy, a v území navrhnúť také opatrenia, ktoré znížia intenzitu veternej erózie. Opísať súčasné metódy stanovenia intenzity veternej erózie, a zhodnotiť vplyv pestovaných poľnohospodárskych kultúr na degradačné procesy. Riešené územie je súčasťou katastrálneho územia obce Kopčany, tvorí 40,13% z celkovej výmery. Jedným z čiastkových cieľov je zber a analýza pôdnych vzoriek na účely stanovenia zrnitostných frakcií pôdy v riešenom území, pre určenie jedného zo vstupných faktorov do univerzálnej rovnice straty pôdy.
Kľúčové slová:erózia pôdy, veterná erózia, využívanie pôdy, ochrana pôdy, protierózne opatrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene