Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikační číslo: 1421
Univerzitní e-mail: stredansky [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončeno

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
Autor: Ing. Maroš Turčáni
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Mária Renčková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území obce Dolná Súča. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku životného prostredia, na jeho ochranu, znečisťovanie, degradáciu a devastáciu. Ďalšia časť je venovaná ochrane pôdy, využívania pôdy v minulosti a v súčasnosti, pôdnym typom, kategóriám pôd a krajine ako geosystému. Praktická časť je zameraná na konkrétnu záujmovú oblasť obce Dolná Súča. Hlavným cieľom diplomovej práce je spracovanie návrhu funkčnej ekologickej siete katastrálneho územia obce. Dôležitou a podstatnou úlohou bolo oboznámenie sa s problematikou ekologických sietí, výberom modelového územia, zberom, triedením, sústredením a spracovaním informácií o prírodných pomeroch, vplyvu pozitívnych aj negatívnych prvkov na krajinu, rôzne merania, fotodokumentácia a vypracovanie konkrétnych návrhov ekostabilizačných opatrení. Neodmysliteľnou súčasťou pri sledovaní územia a spracovaní zistených údajov boli katastrálne a topografické mapy, odborná literatúra, internet a terénny prieskum danej oblasti.
Klíčová slova:Krajina, Krajinná štruktúra, Miestny územný systém ekologickej stability, Ekologická stabilita, Návrh ekostabilizačných opatrení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně