Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
Autor: Ing. Matúš Krippel
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
Abstrakt:
Predmetom bakalárskej práce je voda na území Bratislavy, jej ťažba a ohrozenie. Jej cieľom je analyzovať situáciu s vodou v meste a upozorniť na možné riziká znehodnotenia vodných zdrojov. Práca sa skladá z troch samostatných častí. Prvá časť sa venuje vlastnostiam vody, zvodneného prostredia a zdrojom vody. Druhá časť charakterizuje prírodné pomery na území Bratislavy s dôrazom na klimatické, hydrologické, geologické a hydrogeologické pomery. Tretia časť práce opisuje históriu vodárenstva, spotrebu vody a vodné zdroje na území mesta. Výsledkom práce je konštatovanie, že vybudované vodné zdroje v Bratislave a jej okolí sú dostatočné na zásobovanie mesta a bratislavskej aglomerácie vrátane celého Záhoria minimálne do roku 2030. Rizikovými faktormi sú poľnohospodárske, priemyselné a sídliskové znečistenie zdrojov, predovšetkým však zástavba v ochranných pásmach zdrojov podzemných vôd a plánovaná trasa ropovodu cez mesto.
Kľúčové slová:
Podzemné vody, Zásobovanie vodou, Vodné zdroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene