Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 

     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Viktor Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
Abstrakt:Významným prvkom existencie ľudstva je prosperujúce životné prostredie. Človek sa preto musí snažiť zachovávať kvalitné hodnoty a znižovať negatívne vplyvy na prostredie. Prostredníctvom súvislej európskej sústavy Natura 2000 ide o zachovanie biodiverzity. Chráni najohrozenejšie a najvzácnejšie druhy rastlín a živočíchov a vybraných biotopov na území členských štátov Európskej únie. Hlavným cieľom Natury 2000 je zachovanie prírodného dedičstva pre príslušný členský štát. Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie území v okolí Nitry, ktoré spadajú do Natury 2000. Považujeme za dôležité predstaviť lokality a druhy európskeho významu v lokalite Nitra a veríme, že ich lepšie spoznanie nás dovedie k uvedomeniu si ich hodnoty a prispeje k zvýšeniu účinnosti ochrany prírody na Slovensku.
Kľúčové slová:
Chránená krajinná oblasť, ochrana prírody, Natura 2000

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene