Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Identification number: 1424
University e-mail: tomas [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Biotechnology and Food Sciences (SUA)

     
     
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ria Grulišová
Zdravotné riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb
April 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Jankela
Poľnohospodárske využitie Pieninského národného parku a jeho ochrana
May 2012
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Lőbbová
Riziká ťažkých kovov v pôdach stredného Spiša z hľadiska bezpečnosti potravín rastlinného pôvodu
May 2013Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Lőbbová
Trend vývoja obsahu rizikových ťažkých kovov v potravinách rastlinného pôvodu na humánnu výživu
May 2011Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Dlhodobé zmeny v možnostiach prechodu rádioaktívneho cézia do vybraných potravinových produktov.
June 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Tóthová
Úroveň kontaminácie dopestovaných plodín ťažkými kovmi na pozemkoch s vysokým obsahom rizikových prvkov
May 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Gabriela Uhlířová, PhD.
Polyfenolické látky a antioxidačná aktivita vo vybraných druhoch zeleniny vo vzťahu k agroenvironmentálnym a spracovateľským podmienkam.
August 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Záhorcová
Tradície využívania Brusnice čučoriedkovej (Vaccinum myritillus L.) v oblasti Horehronia
April 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Zuzana Záhorcová
Zhodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých divorastúcich húb z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska - externa
September 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress