Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Identification number: 1425
 
Professor - Department of Chemistry (FBFS)
Vice-dean - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

          Projects     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Agócs
Možnosti využitia vybraných poľnohospodárskych plodín na fytoremediáciu metalicky zaťaženej pôdy
April 2010
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Badáňová
Bezpečnosť zrna minoritných obilnín z pohľadu obsahu rizikových kovov
May 2015
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Badáňová
Kumulácia rizikových kovov anatomickými časťami pohánky
March 2017Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Bašová
Pôdna hygiena z pohľadu rizikových kovov v blízkosti vybraného priemyselného podniku
May 2011
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jozef Bucher
Vplyv olova na antioxidačnú aktivitu láskavca a slnečnice ročnej
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Buryová
Kumulácia rizikových kovov liečivými rastlinami
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Buryová
Vzťah celkového obsahu polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných liečivých rastlinách
March 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Bc. Ismael Dalaram Sulaiman, PhD., MSc
Bioactive components of selected types of legumes in relationship to functional food development
May 2014
Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Klaudia Ďurčeková
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
April 2021
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Anna Fandrová
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudocerálií
April 2021Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Farkašovská
Bezpečnosť jarných druhov zeleniny z pohľadu obsahu rizikových kovov
April 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Farkašovská
Rastlinné polyfenoly vo vzťahu k rizikovým ťažkým kovom
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Formánek
Vplyv odrody na príjem rizikových kovov zrnom obilnín
April 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Jakubík
Vplyv medi a zinku na obsah mikroelementov, polyfenolov a antioxidačnú aktivitu slnečnice ročnej
May 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Janičová
Záhradné ovocie - významný zdroj bioaktívnych látok
May 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Ježo, PhD.
Kvalita potravinových surovín vo vzťahu ku kvalite životného prostredia Stredného Považia.
August 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Jurgová
Vplyv genetického zdroja na obsah rizikových kovov v zrne jačmeňa nahého
April 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Kavalcová, PhD.
Bioaktívne látky v drobnom lesnom ovocí
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miriama Knaperková
Bioaktívne látky v záhradných druhoch zeleniny
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lívia Krížová, PhD.
Antioxidačná aktivita polyfenolických zlúčenín v rôznych druhoch lesného ovocia
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Kujovský, PhD.
Bezpečnosť potravinových surovín dopestovaných na aluviálnych pôdach rieky Nitra z pohľadu obsahu rizikových kovov
May 2014
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eva Margitanová, PhD.
Polyfenolové látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam na výrobu funkčných potravín
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Michal Medvecký, PhD.
Vplyv intenzifikačných faktorov na zmeny obsahu bioaktívnych komponentov a rizikových kovov v šľachtených odrodách čučoriedok a brusníc
March 2017
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Aleksandra Murin
Bezpečnosť rastlinných potravinových surovín dopestovaných v blízkosti zdroja rádioaktivity z pohľadu rizikových prvkov
May 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paulína Pobočková
Bezpečnosť mrlíka čílskeho (Chenopodium quinoa) z pohľadu obsahu rizikových kovov
April 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Matúš Siman
Vplyv odrody na kumuláciu ťažkých kovov lupinou (Lupinus L.)
March 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Slávik, PhD.
Vplyv kadmia na obsah polyfenolov láskavca a slnečnice ročnej
May 2011
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Sýkora
Dynamika zmien chemických ukazovateľov v odpadových vodách z ČOV Dolné Krškany
May 2012
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Tamášová
Obsah rizikových kovov vo vybraných genetických zdrojoch pamajoránu obyčajného
April 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Ivana Tirdiľová
Výskum zmien obsahu rizikových a bioaktívnych látok v nekonvenčných a minoritných plodinách
September 2021
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Uzsáková
Variabilita obsahu rizikových kovov vo vybraných slovenských genetických zdrojoch fazule
April 2015
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Erika Zetochová
Vplyv aplikácie inokulantov na obsah bioaktívnych látok a antioxidačnú aktivitu semien vybraných strukovín (externá forma)
September 2023Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Zupka, PhD.
Vzťah rizikových kovov a bioaktívnych látok v lesných plodoch z lokalít s environmentálnou záťažou
March 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress