Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Identifikačné číslo: 1425
Univerzitný e-mail: alena.vollmannova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra chémie (FBP)
dekanát - centrum - Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Prodekanka - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

     Výučba
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adrián Agócs
Možnosti využitia vybraných poľnohospodárskych plodín na fytoremediáciu metalicky zaťaženej pôdy
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Badáňová
Bezpečnosť zrna minoritných obilnín z pohľadu obsahu rizikových kovov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Badáňová
Kumulácia rizikových kovov anatomickými časťami pohánky
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Bašová
Pôdna hygiena z pohľadu rizikových kovov v blízkosti vybraného priemyselného podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Bucher
Vplyv olova na antioxidačnú aktivitu láskavca a slnečnice ročnej
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Buryová
Kumulácia rizikových kovov liečivými rastlinami
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Buryová
Vzťah celkového obsahu polyfenolov a antioxidačnej aktivity vo vybraných liečivých rastlinách
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Bc. Ismael Dalaram Sulaiman, PhD., MSc
Bioactive components of selected types of legumes in relationship to functional food development
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Farkašovská
Bezpečnosť jarných druhov zeleniny z pohľadu obsahu rizikových kovov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Farkašovská
Rastlinné polyfenoly vo vzťahu k rizikovým ťažkým kovom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Martin Formánek
Vplyv odrody na príjem rizikových kovov zrnom obilnín
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Jakubík
Vplyv medi a zinku na obsah mikroelementov, polyfenolov a antioxidačnú aktivitu slnečnice ročnej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Janičová
Záhradné ovocie - významný zdroj bioaktívnych látok
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Peter Ježo, PhD.
Kvalita potravinových surovín vo vzťahu ku kvalite životného prostredia Stredného Považia.
august 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Jurgová
Vplyv genetického zdroja na obsah rizikových kovov v zrne jačmeňa nahého
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Kavalcová, PhD.
Bioaktívne látky v drobnom lesnom ovocí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Knaperková
Bioaktívne látky v záhradných druhoch zeleniny
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Lívia Krížová, PhD.
Antioxidačná aktivita polyfenolických zlúčenín v rôznych druhoch lesného ovocia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Kujovský, PhD.
Bezpečnosť potravinových surovín dopestovaných na aluviálnych pôdach rieky Nitra z pohľadu obsahu rizikových kovov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Margitanová, PhD.
Polyfenolové látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam na výrobu funkčných potravín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Medvecký, PhD.
Vplyv intenzifikačných faktorov na zmeny obsahu bioaktívnych komponentov a rizikových kovov v šľachtených odrodách čučoriedok a brusníc
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Aleksandra Murin
Bezpečnosť rastlinných potravinových surovín dopestovaných v blízkosti zdroja rádioaktivity z pohľadu rizikových prvkov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Bc. Paulína Pobočková
Bezpečnosť mrlíka čílskeho (Chenopodium quinoa) z pohľadu obsahu rizikových kovov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Matúš Siman
Vplyv odrody na kumuláciu ťažkých kovov lupinou (Lupinus L.)
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Slávik, PhD.
Vplyv kadmia na obsah polyfenolov láskavca a slnečnice ročnej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Sýkora
Dynamika zmien chemických ukazovateľov v odpadových vodách z ČOV Dolné Krškany
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Tamášová
Obsah rizikových kovov vo vybraných genetických zdrojoch pamajoránu obyčajného
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ivana Tirdiľová
Výskum zmien obsahu rizikových a bioaktívnych látok v nekonvenčných a minoritných plodinách
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Uzsáková
Variabilita obsahu rizikových kovov vo vybraných slovenských genetických zdrojoch fazule
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Erika Zetochová
Vplyv aplikácie inokulantov na obsah bioaktívnych látok a antioxidačnú aktivitu semien vybraných strukovín (externá forma)
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Stanislav Zupka, PhD.
Vzťah rizikových kovov a bioaktívnych látok v lesných plodoch z lokalít s environmentálnou záťažou
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná