Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Identifikačné číslo: 1426
Univerzitný e-mail: marian.brestic [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠaktívny riešiteľ 01.07.201530.06.2019
2 Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme.M. BrestičVEGAgarant01.01.200431.12.2006
3 EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020M. BrestičHorizontgarant01.05.201731.12.2021
4 Európska sieť fenotypovania rastlín 2020M. BrestičEC Tender (Tender Európskej komisie)garant01.05.201730.04.2021
5 Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodínM. BrestičMVTSgarant01.01.201831.12.2019
6 Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou.M. BrestičKEGAgarant01.01.200331.12.2006
7 Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy.M. BrestičMVTSgarant01.01.200431.12.2005
8 Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotuM. BrestičMVTSgarant01.01.201331.12.2014
9 Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalituM. BrestičAVgarant01.01.200431.12.2008
10 Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšeniceM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant04.05.201631.12.2017
11 Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšeniceM. BrestičMVTSgarant01.01.201431.12.2015
12 Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.M. BrestičAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.200831.12.2010
13 Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémyM. BrestičVšeobecné výzvygarant01.07.201630.06.2019
14 Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostrediaM. BrestičVEGAgarant01.01.201631.12.2018
15 Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancieM. BrestičAPVTgarant01.07.201530.06.2018
16 Jubilejná publikácia k významným výročiam SPUM. Brestičrezerva vedy MŠ SRgarant01.01.200331.12.2005
17 Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotuM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant01.01.200831.12.2009
18 Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu.M. BrestičAVgarant01.01.200431.12.2008
19 Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia.M. BrestičVEGAgarant01.01.200831.12.2010
20 Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresyM. ŽivčákVEGAZástupca vedúceho projektu01.01.2017
21 Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom.M. BrestičMVTSgarant01.01.200631.12.2006
22 Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu.M. BrestičMVTSgarant01.01.200631.12.2007
23 Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformyM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant01.01.201629.12.2017
24 Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu.M. BrestičMVTSgarant01.01.200531.12.2007
25 Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresuM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant01.01.200531.12.2007
26 Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformyM. BrestičOP Výskum a inováciegarant01.05.2019
27 Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny.M. BrestičAPVVgarant01.01.200831.12.2009
28 Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí.M. BrestičUPgarant01.01.200631.12.2006
29 Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmeneM. BrestičBilaterálna spoluprácagarant01.09.201831.08.2019
30 Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia.M. BrestičAPVVgarant01.01.200631.12.2008
31 Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciuM. BrestičMVTSgarant01.01.201231.12.2013
32 Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostrediaM. BrestičVšeobecné výzvygarant01.07.2019
33 Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003M. Brestičrezerva vedy MŠ SRgarant01.01.200331.12.2005
34 Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPUM. Brestičrezerva vedy MŠ SRgarant01.01.200331.12.2005

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý