Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Identifikační číslo: 1426
Univerzitní e-mail: marian.brestic [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

     
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarantDruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
1 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. Bárek
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ 01.07.2015
30.06.2019
2
 Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2004
31.12.2006
3
 EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020
Horizont 2020
garant01.05.201731.12.2021
4EC Tender (Tender Európskej komisie)garant01.05.2017
30.04.2021
5 Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodínM. Brestič
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant01.01.201831.12.2019
6
 Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou.KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2003
31.12.2006
7
 Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy.MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2004
31.12.2005
8
 Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu
M. Brestič
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2013
31.12.2014
9
SAV (Slovenská akadémia vied)
garant
01.01.200431.12.2008
10
 Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant04.05.201631.12.2017
11MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.201431.12.2015
12M. BrestičAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2008
31.12.2010
13
 Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémy
M. Brestič
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2016
30.06.2019
14 Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostrediaM. Brestič
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2016
31.12.2018
15
 Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancie
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2015
30.06.2018
16
 Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2003
31.12.2005
17
 Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotuM. Brestič
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.01.2008
31.12.2009
18
 Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu.M. BrestičSAV (Slovenská akadémia vied)garant
01.01.2004
31.12.2008
19
M. Brestič
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
20
 Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Zástupca vedúceho projektu
01.01.2017
21
 Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom.
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant01.01.2006
31.12.2006
22
 Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu.
M. BrestičMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant01.01.2006
31.12.2007
23 Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.01.2016
29.12.2017
24 Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu.MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2005
31.12.2007
25
 Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu
M. Brestič
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.01.2005
31.12.2007
26
 Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy
M. BrestičOP Výskum a inováciegarant
01.05.2019
27
 Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny.M. BrestičAPVV
garant
01.01.2008
31.12.2009
28
 Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí.
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
garant
01.01.200631.12.2006
29
 Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene
Bilaterálna spolupráca
garant01.09.201831.08.2019
30APVVgarant01.01.200631.12.2008
31
 Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciuMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2012
31.12.2013
32
 Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2019
33 Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003M. Brestič
Rezerva vedy MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2003
31.12.2005
34
 Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPURezerva vedy MŠVVaŠ SRgarant01.01.2003
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý