Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Identifikační číslo: 1426
Univerzitní e-mail: marian.brestic [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Vedoucí pracoviště - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠaktívny riešiteľ 01.07.201530.06.2019
2 Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme.M. BrestičVEGAgarant01.01.200431.12.2006
3 EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020M. BrestičHorizontgarant01.05.201731.12.2021
4 Európska sieť fenotypovania rastlín 2020M. BrestičEC Tender (Tender Európskej komisie)garant01.05.201730.04.2021
5 Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodínM. BrestičMVTSgarant01.01.201831.12.2019
6 Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou.M. BrestičKEGAgarant01.01.200331.12.2006
7 Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy.M. BrestičMVTSgarant01.01.200431.12.2005
8 Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotuM. BrestičMVTSgarant01.01.201331.12.2014
9 Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalituM. BrestičAVgarant01.01.200431.12.2008
10 Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšeniceM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant04.05.201631.12.2017
11 Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšeniceM. BrestičMVTSgarant01.01.201431.12.2015
12 Charakterizácia a hodnotenie diverzity pšenice a jej divokorastúcich predchodcov pre ich využitie v šľachtení.M. BrestičAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.200831.12.2010
13 Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémyM. BrestičVšeobecné výzvygarant01.07.201630.06.2019
14 Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostrediaM. BrestičVEGAgarant01.01.201631.12.2018
15 Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancieM. BrestičAPVTgarant01.07.201530.06.2018
16 Jubilejná publikácia k významným výročiam SPUM. Brestičrezerva vedy MŠ SRgarant01.01.200331.12.2005
17 Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotuM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant01.01.200831.12.2009
18 Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu.M. BrestičAVgarant01.01.200431.12.2008
19 Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia.M. BrestičVEGAgarant01.01.200831.12.2010
20 Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresyM. ŽivčákVEGAZástupca vedúceho projektu01.01.2017
21 Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom.M. BrestičMVTSgarant01.01.200631.12.2006
22 Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu.M. BrestičMVTSgarant01.01.200631.12.2007
23 Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformyM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant01.01.201629.12.2017
24 Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu.M. BrestičMVTSgarant01.01.200531.12.2007
25 Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresuM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spoluprácagarant01.01.200531.12.2007
26 Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformyM. BrestičOP Výskum a inováciegarant01.05.2019
27 Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny.M. BrestičAPVVgarant01.01.200831.12.2009
28 Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí.M. BrestičUPgarant01.01.200631.12.2006
29 Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmeneM. BrestičBilaterálna spoluprácagarant01.09.201831.08.2019
30 Signalizácia stresu vo fotosyntetickom aparáte v premenlivých podmienkach prostredia.M. BrestičAPVVgarant01.01.200631.12.2008
31 Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciuM. BrestičMVTSgarant01.01.201231.12.2013
32 Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostrediaM. BrestičVšeobecné výzvygarant01.07.2019
33 Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003M. Brestičrezerva vedy MŠ SRgarant01.01.200331.12.2005
34 Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPUM. Brestičrezerva vedy MŠ SRgarant01.01.200331.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý