Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Identifikačné číslo: 1426
Univerzitný e-mail: marian.brestic [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)

     
     
Projekty
     
     Orgány
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímu
V. Bárek
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
2 Ekofyziologická analýza zraniteľnosti rastlín environmentálnymi stresmi a agroekosystéme.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2004
31.12.2006
3 EPPN2020: Eúrópska sieť fenotypovania rastlín 2020
Horizont 2020
garant
01.05.2017
31.12.2021
4 Európska sieť fenotypovania rastlín 2020M. Brestič
EC Tender (Tender Európskej komisie)
garant
01.05.2017
30.04.2021
5
 Fenomické a molekulárne prístupy vo výskume genetických zdrojov plodín
M. Brestič
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2018
31.12.2019
6
 Fyziológia rastlín v podmienkach stresu - celoštátna učebnica s multimediálnou aplikáciou.M. Brestič
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2003
31.12.2006
7 Globálna klimatická zmena: hodnotenie a využitie kritérií zlepšenia tolerancie strategických plodín na environmentálne stresy.MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant01.01.2004
31.12.2005
8
 Globálna zmena klímy a produktivita: stratégia pre zlepšenie tolerancie pšenice a ryže na sucho a vysokú teplotu
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2013
31.12.2014
9 Globálna zmena klímy a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalituM. BrestičSAV (Slovenská akadémia vied)garant
01.01.2004
31.12.2008
10 Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
04.05.2016
31.12.2017
11
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2014
31.12.2015
12
M. Brestič
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant01.01.2008
31.12.2010
13 Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické extrémyM. Brestič
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2016
30.06.2019
14
 Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia
M. BrestičVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201631.12.2018
15
 Integrované fyziologické a proteomické prístupy zvýšenia produkcie a kvality pšenice cestou posilnenia suchovzdornosti a termotolerancieAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
garant
01.07.2015
30.06.2018
16
 Jubilejná publikácia k významným výročiam SPU
M. BrestičRezerva vedy MŠVVaŠ SRgarant
01.01.2003
31.12.2005
17 Klimatická zmena ako výzva pre štúdium zlepšenej tolerancie rastlín na sucho a vysokú teplotuM. Brestič
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.01.200831.12.2009
18
 Klimatická zmena a sucho v SR: dopady a východiská pre udržateľné poľnohospodárstvo, produkciu a kvalitu.
SAV (Slovenská akadémia vied)
garant
01.01.200431.12.2008
19
 Limity v konverzii žiarenia vo fotosyntéze v meniacich sa podmienkach prostredia.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
20
 Moderné nástroje pre hodnotenie produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Zástupca vedúceho projektu01.01.2017
21
 Nové molekulárne prístupy k ekosystémom, úroveň detekcie fotosyntézy pod environmentálnym tlakom.
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant
01.01.2006
31.12.2006
22
 Nové prístupy detekcie fotosyntézy od molekulárnej úrovne po ekosystémy v podmienkach environmentálneho stresu.
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2006
31.12.2007
23 Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformyM. BrestičMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)garant
01.01.2016
29.12.2017
24 Nové prístupy modekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu.M. BrestičMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)garant01.01.2005
31.12.2007
25
 Nové prístupy molekulárnej až ekosystémovej detekcie fotosyntézy v podmienkach environmentálneho stresu
M. Brestič
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant01.01.2005
31.12.2007
26 Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformyOP Výskum a inováciegarant
01.05.2019
27 Primárna produkcia ekosystémov v podmienkach klimatickej zmeny.APVVgarant01.01.2008
31.12.2009
28 Rozšírenie unikátneho pracoviska pre výskum organizmov v extrémnom prostredí.M. Brestič
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
garant
01.01.2006
31.12.2006
29
 Rozvoj interdisciplinárnej spolupráce vo výskume environmentálnych stresov vo vzťahu ku klimatickej zmene
M. BrestičBilaterálna spoluprácagarant
01.09.2018
31.08.2019
30
APVV
garant
01.01.2006
31.12.2008
31 Sucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciuM. BrestičMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.201231.12.2013
32
 Využitie progresívnych fenomických prístupov odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných a stresových podmienkach prostredia
M. Brestič
Všeobecné výzvy
garant01.07.2019
33 Zabezpečenie expozície SPU na medzinárodných výstavách Gardenia a Agrokomplex 2003Rezerva vedy MŠVVaŠ SRgarant01.01.2003
31.12.2005
34 Zabezpečenie konferencií MVP na jednotlivých fakultách SPURezerva vedy MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2003
31.12.2005

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý